pondělí 10. 9. 2018 – pokračování individuální logopedické péče

31.8.2018

Vážení rodiče,

v pondělí 10. 9. (13:00 hod – 15:00 hod) pokračují 4 děti, které byly vybrány v minulém školním roce v individ. logoped. péči (sešit A4 sebou).

Ostatní děti budou vybrány až po orientačním logoped. vyšetření, které bude cca začátkem října (přesný datum bude brzy zpřesněn).

K orientačnímu vyšetření budou pozváni přednostně předškoláci a děti od 4,5 let. V UMŠ mohou děti navštěvovat také skupinovou logopedickou péči s logoped. asistentkou Bc. Markétou Zachovalovou.

Těším se na celoroční spolupráci, logop. asistentka Bc. Margareta Gogelová