pondělí 8. 10. 2018 – zahájení individuální logopedické péče

1.10.2018

Vážení rodiče,

na základě orientačního logopedického vyšetření pod vedením log. asistentky Bc. M. Gogelové (se záštitou Mgr. Marcely Ševelové ze SPC), byly vybrány děti (dle věku) k individuální logopedické péči ve třídě Duhové, Dešťové a Slunečné. Tato péče bude probíhat bezplatně, a to vždy každé pondělí.

Logopedie bude zahájena v pondělí 8. 10. 2018 (v čase 13:00 – 15:00). Děti si přinesou sešit A4, do kterého budou zaznamenány postupy a úkoly.

        Efektivita logopedické péče spočívá především v každodenním krátkém domácím cvičení. Prosím proto

o Vaši spolupráci a nutnost nosit sešit na každé sezení.

Děti určené k individuální logopedické péči budou zapsány v seznamu, který si můžete vyžádat u třídních učitelek.

Děkuji a těším se na vzájemnou spolupráci.

logopedická asistentka Bc. Margareta Gogelová