Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

27.5.2019

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Univerzitní mateřská škola Qočna, nám. T. G. Masaryka 3050, Zlín 760 01, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění o přijetí/nepřijetí na školní rok 2019/2020.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto na základě žádosti zákonného zástupce dítěte o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020, která byla podána ve dnech 14. 5. 2019 nebo 15. 5. 2019. Pořadí dětí bylo stanoveno dle kritérií pro přijímání dětí pro školní rok 2019/2020.

Zveřejněním seznamu se považují Rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvedávat u ředitelky Univerzitní mateřské školy v daných termínech:

út 28. 5. 2019 od 8 do 16 hodin

st 29. 5. 2019 od 8 do 14 hodin

čt 30. 5. 2019 od 8 do 12 hodin

pá 31. 5. 2019 od 8 do 14 hodin

 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou v pondělí 3. 6. 2019 odeslána doporučenou poštou na adresu zákonného zástupce.

Proti rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 15 dní od zveřejnění seznamu.

 

Seznam přijatých dětí 2019_2020

Kritéria pro přijímání dětí 2019_2020