Vstup do mateřské školy je pro děti i jejich rodiče jeden z prvních velkých životních kroků. Mateřská škola se tento krok snaží zjednodušit dobrou přípravou dětí i jejich rodičů před vstupem do MŠ, umožňuje rodičům, aby si sami zvolili typ docházky a způsob předávání dítěte učitelkám.

Ve třídě působí s pedagogickými pracovníky také chůva (zaměstnanec UMŠ), která se individuálně věnuje dětem s adaptačními problémy a pomáhá tak dítě odpoutat od rodičů a začlenit do kolektivu.

Děti se mají možnost sblížit s prostředím MŠ již před nástupem pomocí dnů otevřených dveří a hraní rodičů s dětmi, které mateřská škola pořádá od druhého pololetí (od období zápisu do konce srpna) zhruba 1x do měsíce. Po domluvě s třídními učitelkami může rodič s dítětem navštívit MŠ před nástupem na delší dobu i v dopoledních hodinách.

Rodičům také dovolujeme určit si přiměřenou délku pro rozloučení s dítětem na zapojení do činností. Některé děti potřebují rychlé rozloučení a některé naopak pozvolné, kdy se například rodič s dítětem na chvíli zapojí do aktivit třídy a až poté odejde.

Na webových stránkách zveřejňujeme pravidla po snadnější adaptaci, která radí rodičům, jak dítě připravit pro nástup do MŠ. Jelikož je každé dítě specifické, provádíme v tomto směru
i osobní konzultace.