Při výuce angličtiny se děti formou hry učí anglická slovíčka, písničky a říkadla. Při výuce se snažíme zapojovat co nejvíce smyslů a uplatňovat metodu názornosti. Velkým pomocníkem je kocourek Cookie – maňásek, který mluví pouze anglicky. Každé dítě má svou složku nazvanou My portfolio, do které si zakládá vyplněné pracovní listy, které rozvíjejí dovednosti v oblasti jemné motoriky a obrázky probíraných slovíček, které jsou určeny k procvičování angličtiny s rodiči.

Díky příběhům, které provázejí výuku, děti lépe pochopí, jak se lidé v určitých situacích cítí. Tím se také učí, jak se vyjádřit, když se cítí nebo necítí dobře. Děti se během roku učí anglicky počítat od jedné do šesti, barvy, části lidského těla a obličeje, dozvídají se něco o rodině, o tom, jaké je počasí a jak se obléknout, o zvířatech domácích i cizokrajných.

Výuka angličtiny, včetně nových slovíček vždy probíhá v tematické návaznosti na ŠVP a TVP.

 

kocourCíle výuky angličtiny: kocour

  • seznámit děti s cizím jazykem
  • podpořit zájem dětí o výuku cizího jazyka
  • posílit sebevědomí dětí dosažitelnými cíli a povzbudit osobní snahu
  • vytvořit situace, kdy budou potřebovat nebo chtít zkusit komunikovat v angličtině

 

Výuka angličtiny probíhá 1x týdně během dopolední vzdělávací činnosti, jednotlivá slovíčka však opakujeme a používáme během dne v dopoledních i odpoledních hrách. Ve 2. a 3. třídě probíhá výuka již od začátku školního roku, v 1. třídě (nejmladší děti) se výuka začíná zařazovat až v druhém pololetí, dle jazykových možností dětí.

U výuky klademe velký důraz na radost dětí a podpoře pozitivního vztahu k výuce a komunikaci v cizím jazyce. Děti, které se nechtějí vyjadřovat v anglickém jazyce, nenutíme, časem se většinou samy spontánně zapojí.  Pro nácvik nových slovíček, písní, či básniček používáme sborovou formu, která mírní stud před ostatními. Na špatnou výslovnost dětí nepoukazujeme, pouze zopakujeme dané slovíčko, či větu se správnou výslovností.

Do lekcí zařazujeme hry a písně, které již děti znají, což zvyšuje jejich pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí. Činnosti se snažíme střídat dle aktuálního zájmu dětí. Děti jsou chváleny i za malé pokroky, našim hlavním cílem je rozvíjet pozitivní vztah a zájem o výuku cizího jazyka.