Školní rok je protkán různými svátky a významnými dny. Společné události podporují společné soužití dětí v mateřské škole a rozšiřují spolupráci se zákonnými zástupci. Pomocí různých svátků a významných dnů si děti podporují vztah k České kultuře a seznamují se s kulturami jiných národů. Jednotlivým svátkům jsou přiřazeny barvy, díky čemuž si děti upevňují poznávání jednotlivých barev. Úzká spolupráce s UTB dovoluje seznamovat děti s lidmi z různých zemí, kteří mohou přirozenou formou seznámit děti s jinými státy, kulturami. Děti mateřské školy pravidelně navštěvují s krátkým vystoupením domov důchodců. V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ se setkávají se seniory přímo v mateřské škole. Tyto aktivity v dětech podporují pozitivní přístup k odlišnostem a přirozený zájem o cizí jazyk i kultury.

 

Cíle projektu:

 • vytvářet v dětech sounáležitost s celým kolektivem mateřské školy
 • podporovat prosociální vztahy mezi dětmi
 • podporovat respekt a ohleduplnost k různým věkovým skupinám
 • posilovat pozitivní morální postoje k odlišnostem
 • seznamovat s národními tradicemi i tradicemi v jiných zemích
 • podporovat spolupráci mateřské školy s rodiči
 • rozvoj zájmu o cizí jazyk

 

Prostředky:

 • společné akce všech tříd mateřské školy
 • akce s rodiči
 • kontakt s různými národnostmi
 • oslava svátků a seznamování se s tradicemi českými i jiných zemí
 • kontakt se seniory
 

Září

 • společná vzpomínka na indického kamaráda Kanishku (12. 9.)

 

Říjen

 • hledání skřítka Podzimníčka
 • drakiáda – pouštění draka
 • pečení štrůdlu
 • moštování
 • sázení stromu v okolí UMŠ (20. říjen – den stromů)
 • Oranžový den (31.10.  Halloween), zdobení dýní, výroba lampionů – společná akce s rodiči

 

Listopad

 • Bílý den (11. Listopad – svátek sv. Martina)
 • zamykání školní zahrady
 • návštěva hvězdárny

 

Prosinec

 • Mikulášská nadílka (5.12. Mikuláš) společná akce se studenty UTB
 • Čertovský den
 • pečení perníčků a vánočního cukroví
 • rozsvícení Vánočního stromu před UTB – budovou U2
 • Andělský den, rozdávání dárečků pod stromečkem v UMŠ

 

Leden

 • Tříkrálový den (6. ledna – svátek Tří králů)

 

Únor

 • Červený (růžový) den (13. února – svátek. sv. Valentýna)
 • masopust (karneval pro děti)
 

Březen

 • návštěva solné jeskyně
 • odemykání školní zahrady
 • jarní dílničky – společné tvoření s rodiči
 • Modrý den (22. březen –  den vody)
 

Duben

 • Zelený den (velikonoce – zelený čtvrtek)
 • Den ptactva (1. duben)
 • návštěva knihovny (2. duben – den dětské knihy)
 • Den země (22. duben)
 • výlet do ZOO Lešná
 • Černý den (30. duben – čarodějnický rej)

 

Květen

 • Žlutý sluníčkový den (3. květen – Den slunce)
 • Den matek, výroba dárečků pro maminky
 • návštěva hasičské stanice (pátek 13. – Den hasičů 4. květen)
 • oslava založení UMŠ (1. května 2011)
 

Červen

 • Duho den (1. červen Den dětí – týden všech barev, všechny děti na světě mají svátek)
 • Filmový festival ve Zlíně
 • květinový den (21. červen –  Den květů)