Category Archives: Hlavní stránka

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Univerzitní mateřská škola Qočna, nám. T. G. Masaryka 3050, Zlín 760 01, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném […]

Předběžná docházka na léto 2019

Vážení rodiče,   kdo ještě nedodal vyplněnou předběžnou docházku do UMŠ na léto 2019, prosím, učiňte tak během tohoto týdne. Současně připomínám přihlášky na letní příměstské tábory a přihlášky na plavání (koho se to týká). Mnohokrát děkuji za spolupráci. Zachovalová

Malá technická univerzita v UMŠ

Vážení rodiče,   počínaje termínem 22. 5. 2019 bude v naší mateřské škole realizováno polytechnické vzdělávání. Na tuto aktivitu byly rozděleny děti do dvou skupin dle předem daných kritérií (bližší info u kmenových učitelek či v ředitelně). Nejmladší děti budou mít vlastní program ve Slunečné třídě. Bližší informace na nástěnkách a u kmenových učitelek. malá […]

čtvrtek 23. 5. – filmové ateliéry Zlín (Duhová třída)

Vážení rodiče,  ve čtvrtek 23. 5. navštívíme s dětmi filmové ateliéry ve Zlíně s připraveným edukačním programem: „Cesta za nosem“. Pojedeme MHD. Odjezd autobusu z náměstí Míru v 8:52 hod., autobus č. 31. Nejpozději v 8:30 hod. vycházíme z UMŠ. Zahájení programu v 9:30 hod. Děti budou mít připravený batoh s plastovou lahví, svačinku dáme dětem do batohu. […]

úterý 21. 5. – výlet Kroměříž (předškoláci)

Vážení rodiče, V úterý 21. 5. jedeme s předškolními dětmi na výlet do Květné zahrady v Kroměříži, kde bude pro děti v 10:00 hod. připraven edukační program: „Geometrie v zahradách“. Děti v tento den přiveďte nasnídané na autobusové nádraží ve Zlíně k zastávce č. 1. Odjezd v 7:45 hod. Vezmou si sebou jen batoh s pláštěnkou. Oblečení dle počasí. Svačinu, oběd a pití dáme dětem do […]

Náhradní termín focení 24. 5. 2019

Vážení rodiče,   v pátek 24. 5. 2019 se uskuteční náhradní termín focení pro děti, které se neúčastnily prvního termínu. Focení bude probíhat v dopoledních hodinách. Prosíme o součinnost, aby každé dítě mohlo být na tablu. Děkujeme.

Výlet 10. 5. 2019

Vážení rodiče,   v pátek 10. 5. 2019 se všechny třídy UMŠ zúčastní celodenního výletu „Beskydské nebe“. Odjezd bude ze zastávky Dům umění v 7:30 hodin (děti přiveďte již nasnídané). Každé dítě bude mít s sebou svačinku a oběd od našeho dodavatele. Návrat bude cca kolem 14. hodiny zpět k UMŠ. V tento den nebude […]

úterý 7. 5. – vystoupení na Majálesu (všechny třídy)

Vážení rodiče, V úterý 7. 5. od 13:30 do 14:00 hod. proběhne vystoupení všech dětí na Majálesu u lyžařského svahu ve Zlíně. Z UMŠ vycházíme ve 13:00 hod, odpolední odpočinek v tento den nebude. Po vystoupení proběhne běžný provoz v UMŠ do 17:00 hod. Kdo má zájem si vyzvednout děti ihned po vystoupení, nahlaste to, prosím předem u kmenových […]

Letní tábory pořádané UMŠ Qočna

Vážení rodiče,   nabízíme vám možnost přihlásit vaše děti na příměstské tábory pořádané UMŠ Qočna v létě 2019. Přihlášku odevzdávejte nejlépe do konce května. Děkujeme za pochopení.   tábory 2019 leták   Příměstský tábor UMŠ přihláška_léto 2019