Rada školské právnické osoby

Předseda Rady ŠPO

Doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. 
tel.: + 420 739 329 960
e-mail: knapkova@fame.utb.cz

 

Členové Rady ŠPO

Doc. PaeDr. Jana Majerčíková, Ph.D. (edukační stránka)
tel.: +420 576 037 494
e-mail: majercikova@fhs.utb.cz

Doc. Ing. David Tuček, Ph.D. (zástupce rodičů)
tel.: + 420 576 032 825
e-mail: tucek@fame.utb.cz

Ing. Pavel Urbánek, Ph.D. (zástupce rodičů)
tel.: + 420 576 031 110
e-mail: urbanek@cps.utb.cz

Ing. Janka Vydrová, Ph.D. (zástupce rodičů)
tel.: + 420 576 032 414
e-mail: jvydrova@fame.utb.cz

 

Stálí hosté Rady ŠPO

Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D. (ředitelka UMŠ)
tel.: + 420 576 036 015
e-mail: utb.qocna@seznam.cz