V rámci adaptace budeme rádi, když s dítětem budete ráno společně vcházet do naší třídy a hrát si společně s hračkami. Jakmile si Vaše dítě zahraje, tak můžete odejít.

Prosíme Vás o nejpozdější odchod před snídaní, aby Vaše přítomnost nerušila ostatní děti během jídla. Pokud Vaše dítě bude brečet, až se zalykat – nebojte se, přestane, jakmile se za Vámi zavřou dveře. A pokud ne, paní učitelky vás budou telefonicky o tom informovat.

 Anebo můžete s dítětem docházet nejdříve jenom na ranní hry do třídy (hodinu)/ pobyt venku a až poté ho dávat na dopoledne do školky. Vy samy znáte Vaše dítě nejlépe a jistě mu pomůžete se rychle adaptovat v naší UMŠ. Níže máte další doporučení pro úspěšně zvládnutou adaptaci.

 

Dítě chodí do školky zdravé.

Je na vzájemné spolupráci a pohodě vašeho dítěte, abychom navzájem znali jeho zdravotní stav.

V prvním roce docházky do MŠ je běžné, že jsou děti více nemocné, proto je obzvláště nutné vodit do školky jen zdravé děti, pokud máte i malé podezření, je lepší nechat dítě na den doma a počkat, jak se situace vyvine, než aby nakazilo ostatní kamarády.

Na vycházky chodíme do blízkého lesa, či parku, kontrolujte proto děti pravidelně, zda nemají klíště.

 

Dítě chodí do školky nejdříve na dopoledne a až je adaptované tak na odpoledne se spaním.

,,Rodičům také doporučujeme, aby první dva až tři týdny dávali děti do školky jen na půlden a brali si je domů před poledním spánkem.´´ (2016, Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ)

V prvních dnech, kdy dítě spí, je dobré, když může rodič být k dispozici hned po samovolném probuzení dítěte (děti se na rodiče často ptají, anebo když vidí paní učitelky brečí a nechtějí vstávat). Proto je vhodné vyzvedávat si dítě nejpozději hned po odpolední svačině (tj. 14:30-45). Dospělý člověk by měl být max. 8,5 hodin v práci, kolik tak asi max. času může být dvouleté dítě ve školce? Je zcela nevhodné, aby dvouleté dítě bylo od prvního dne v MŠ od 7 do 16 hodin nebo i déle.

 

 

Dítě chodí do školky pravidelně a včas ráno (nejpozději 8:15), má režim dne i rituály podobné jako v MŠ.

Dávejte děti spát brzy večer, aby se mohly vyspat do růžova a následně přijít do školky včas, a aby převlékání do třídy proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého napomínání typu “Dělej, nezdržuj“. Aby si dítě stihlo ještě samo pohrát, než bude v 8:00 snídaně a následně řízená činnost.

Po každé delší nepřítomnosti v MŠ se dítě znovu adaptuje a zvyká na režim dne (většinou odlišný, než má doma). I pokud chcete dítěti dát „volno“, tak raději spojte den před víkendem či po víkendu, aby ty dny docházky nemělo dítě nepravidelné, jak se říká „přetrhané“ (nezačínalo s adaptací pořád od začátku).

 

Dítě chodí ze školky unavenější.

Časné ranní vstávání a pak odlišný režim, než na který byly děti zvyklé z domova, způsobuje značnou únavu. Dbejte, prosím, na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek. Dvouleté děti nám ve většině případů usínají už v šatně po pobytu venku a během oběda. Proto jsme rádi, když si je rodiče, kteří mohou, vyzvedávají už po obědě v 11:30.

 

Povídejte si s dítětem o MŠ.

Ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo! Je to důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, chce dokázat ještě víc a tím více se těší, až Vám to v té školce ukáže! A jak jde s radostí druhý den do školky, tak Vám se zase s úlevou odchází do zaměstnání.

 

Dítě motivujte naplánovaným třídním plánem anebo i odměnou společně stráveného času.

Nemotivujte děti dárky a sladkostmi.

 

Dítě si do školky nosí plyšové hračky.

Dítě si může přinést plyšového ´´kamaráda´´ z domu, aby se necítilo tak osamoceně. Po celý den (kromě stravování, pobytu venku a v umývárně) ho může mít u sebe a i s ním spát.

 

Rozvíjejte u dítěte samostatnost.

Bude mít radost, když se mu bude dařit stejně jako jeho kamarádům během sebeobsluhy i dalších činností v MŠ. Bude chtít ukázat paní učitelkám, že to zvládne ,,SAMO´´.

 

Povídejte si s dítětem doma o třídních pravidlech a zkuste je i doma používat.

 

Nestrašte nijak děti ani je nevystavujte strachu z nejistoty, neznáma (např. čerty, policií, p. učitelkami apod.).

 

Čtěte dětem pohádky (vhodné k věku dítěte), příběhy, říkanky, básničky a opakujte si doma i to s čím dítě bylo seznámeno v mateřské škole.

 

Motivujte dítě svou zvědavostí, co dnes dobrého zase ve školce ochutná.

V naší školce je motto ,,vše alespoň ochutnat´´. Neříkejte dítěti, co není dobré a co nemusí nebo nemá jíst. Také pokud možno ho doveďte do školky nenasnídané, aby mohlo snídat se všemi dětmi společně.

 

 

Zaveďte si společný rituál při loučení (např. dítě dá rodiči pusu, zamává mu z okna nebo si do třídy vezme oblíbeného plyšového ´´kamaráda´´).

 

Průběh adaptace budou rodiče a paní učitelky průběžně konzultovat, neboť každé dítě je jiné a každému vyhovuje jiný způsob.