ŠKOLNÉ A PLATBY

Univerzitní mateřská škola vybírá úplatu na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na dítě a to po celou dobu jeho docházky do UMŠ. Úplata za kalendářní měsíc je stanovena ve výši:
2 400,-Kč/měsíc.

Dětem, jejichž rodiče, či prarodiče mají příslušnost k UTB je poskytována sleva 1 400,-Kč/ měsíc. Výše úhrady tedy činí 1000,-Kč/měsíc.

 

Placení školného včas umožňuje UMŠ Qočna poskytovat dětem vysoký standart vzdělávání a dostát závazkům UMŠ Qočna vůči svým zaměstnancům.

 

Školné je splatné do 10. dne příslušného kalendářního měsíce na účet UMŠ Qočna (107-5307360257/0100). Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který provádíte úhradu.

STRAVA

V UMŠ Qočna poskytujeme ranní přesnídávku, dopolední a odpolední svačinu a oběd. Jídlo se dováží ze ROSSI STYL, spol. s.r.o, Březůvky 227, 763 45.

 

Cena na den včetně dopravy: 73,- Kč.

Cena za půlden včetně dopravy: 60,- Kč.

Zálohy na stravu MŠ:

Celodenní strava: 1200 Kč/ měsíc

Zkrácená docházka: 900 Kč/ měsíc (platí pouze pro děti dlouhodobě chodící v půldenním režimu, možné pouze po domluvě s UMŠ Qočna)

 

Stravné je splatné do 10. dne příslušného kalendářního měsíce (platí se zálohově) na účet  UMŠ Qočna (107-5307360257/0100).).Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který provádíte úhradu.

 

Přeplatky/ nedoplatky budou vyúčtovány 2x ročně (první zúčtování v pololetí a druhé na konci školního roku).