MŮJ DEN VE ŠKOLCE

Níže představujeme rámcový časový harmonogram prezentující běžný den ve školce.

 

6:45 otevření UMŠ (děti se schází ve 2. třídě, Světlušky)
6:45 – 8:00 příchod dětí

děti z 1. třídy (Berušky) se schází od 6:45 do 7:30 ve 2. třídě

děti z 3. třídy (Včelky) se schází od 6:45 do 8:00 ve 2. třídě

6:45 – 8:30 spontánní hry, činnosti a aktivity dle výběru a volby dětí; činnosti dle vzdělávací nabídky učitelky – individuální, skupinové, frontální

postupné dokončování volných i řízených činností, osobní hygiena, 8:15 snídaně

8:45 – 9:30 řízené činnosti zaměřené na všestranný rozvoj dítěte, prováděné podle ŠVP (komunitní kruh, pohybové aktivity, skupinové či individuální činnosti; sportovní aktivity dětí; kulturní a jiné akce)
9:30 – 9:45 svačina, příprava na pobyt venku
9:45 – 11:15 pobyt venku, spontánní hry, činnosti a aktivity dle výběru a volby dětí, činnosti motivované pedagogem zaměřené především na pohybové aktivity, seznamování se s  okolním přírodním a společenským prostředím; v případě špatného počasí, silného deště, mrazu, či znečištěného ovzduší se konají alternativní činnosti v prostorách UMŠ
11:15 – 12:00 převlékání, osobní hygiena, oběd, ukládání k odpočinku
12:00 – 14:00 čas relaxace a odpočinku, četba pohádek, relaxační hudba, spánek dětí, individuální klidové činnosti s předškolními dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:30 postupné probouzení dětí, osobní hygiena, svačina;
14:00 – 16:50 spontánní hry, činnosti a aktivity dle výběru a volby dětí; činnosti nabízené učitelkou – individuální, skupinové, frontální; logopedická prevence; kroužky; za vhodného počasí pobyt na školní zahradě;
15:30 společné scházení dětí v 2. třídě (Světlušky)
do 16:45 vyzvedávání dětí z UMŠ Qočna
17:00 uzavření UMŠ Qočna