Děti mladší tří let jsou do mateřské školy přijímány na základě rozhodnutí ředitelky školy po splnění kritérií pro přijetí dítěte do MŠ a určitých podmínek týkajících se připravenosti a zralosti dítěte pro vstup do mateřské školy. Dítě by mělo být bez plen a umět si říct, když potřebuje na záchod. U nejmenších dětí volíme i používání nočníku. Mělo by zvládnout si vysvléct základní části oblečení a také si ho obléci, nazout si boty a popřípadě si je i zapnout na suchý zip, napít se z hrníčku a najíst se pomocí lžíce.

Tyto děti jsou začleňovány do třídy věkově heterogenní (2 – 3,5 let). Věková hranice dětí ve třídě je závislá na jejich individuálním rozvoji. Hlavní prioritou této třídy je dlouhodobý adaptační proces zaměřený na začlenění se do kolektivu vrstevníků, osvojování základní sebeosluhy, hygienických návyků a vedení k samostatnosti. Paní učitelky úzce spolupracují s rodiči a prarodiči, aby dětem byl co nejvíce ulehčený vstup do školního prostředí.

Denní řád mateřské školy je nastaven tak, aby byl dostatečně pružný a umožňoval reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Paní učitelky se plně věnují dětem, jejich výchově a vzdělávání, dbají na střídání spontánních a řízených činností, zaměřují se na prožitkové a situační učení s ohledem na zájem a okamžitou dispozici dětí. Vytváří podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí, které mají možnost se účastnit těchto aktivit dle svého zájmu. Dětem je nabízen dostatečný prostor pro spontánní hry, při kterých mohou využívat různé hrací kouty ve třídě i herně, mají možnost využívat koutů pro své soukromí i relaxaci. Kroužky pro tuto věkovou skupinu nedoporučujeme vzhledem k jejich odpolednímu konání, kdy by dle našeho názoru děti měly být již s rodiči.