Zákonný zástupce je povinen zabránit šíření nákaz. S ohledem na ostatní děti je nepřípustné přivádět do UMŠ dítě s počátečními příznaky nemoci. V případě, že dítě jeví známky nemoci nebo není-li zcela zřejmé, že je dítě při návratu po nemoci zdravé, budou rodiče vyzváni k doložení zdravotní způsobilosti dítěte pro pobyt v dětském kolektivu potvrzený lékařem.

 

Učitelky UMŠ mají právo děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout (zánět spojivek, afty, opar, aj.). Pokud má dítě průjem, teplotu nebo zvrací, mělo by zůstat týden doma.

 

Projeví-li se u dítěte během pobytu v UMŠ známky onemocnění, budou zákonní zástupci vyzváni, aby neodkladně zajistili další lékařskou a zdravotní péči.

 

V případě infekčního onemocnění dítěte zákonný zástupce oznámí bezodkladně tuto skutečnost ředitelce UMŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit i styk dítěte s infekční nemocí.

 

Pedagogičtí pracovníci UMŠ nemohou na osobní žádost zákonného zástupce podávat v UMŠ dětem léky (např. na doléčení apod.) a pečovat o nemocné dítě (UMŠ není léčebné zařízení).