Specializujeme se na vzdělávání dětí mladších tří let a jejich adaptaci. Nabízíme rozšířenou výuku angličtiny a skupinovou i individuální logopedickou prevenci. Individuálním přístupem podporujeme děti nadané a rozvíjíme u dětí zájem o vědu a poznání. V nejstarší třídě, která je určena pouze pro 13 dětí, intenzivně připravujeme předškoláky pro vstup do Základní školy.

Maximální kapacita UMŠ je 61 dětí a to ve třech třídách. Jedná se o Slunečnou třídu  (věkově smíšená třída)Dešťovou třídu (věkově smíšená třída) a Duhovou třídu(třída předškolních dětí).

UMŠ Qočna realizuje od 1. ledna 2017 projekt s názvem „Společně poznáváme svět“. Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií. Bližší informace o projektu naleznete ve vstupní chodbě na vyvěšeném plakátu.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Borek Jakub, e-mail: info@gdpr-bezpečnost.cz

 

 

Slunečná třída

Dešťová třída

Duhová třída

     
     

 

 

 

15.10.2019

úterý 22. 10. – návštěva ZŠ Malenovice (Duhová)

Milí rodiče,    v úterý 22. 10. navštíví předškolní děti ZŠ Malenovice s připraveným programem: „Hudební výchova“ (v čase od 14:30 do 15:30 hod). Z UMŠ vycházíme po odpolední svačině v 13:30 hod. (pozn. jedeme trolejbusem). Přijedeme cca kolem 16:30 hod. Děti si vyzvednete v UMŠ ve třídě Dešťové a Slunečné. Vezmeme si sebou batůžek […]

7.10.2019

pondělí 14. 10. – zahájení individuální logopedické péče

Vážení rodiče, na základě orientačního logopedického vyšetření pod vedením log. asistentky Bc. M. Gogelové (se záštitou Mgr. Marcely Ševelové ze SPC), byly vybrány děti k individuální logopedické péči. Jména dětí Vám budou sdělena u vašich kmenových učitelek ve třídách. Tato péče bude probíhat bezplatně, a to vždy v pondělí 1 x týdně. Individuální logopedická péče bude zahájena […]

17.9.2019

Zahradní slavnost

Univerzitní mateřská škola Qočna zve všechny děti a rodiče na: ZAHRADNÍ SLAVNOST KDY: VE ČTVRTEK 26.9.2019 OD 15:30 HODIN KDE: zahrada Univerzitní mateřské školy Qočna S SEBOU: Na zahradě máme určitý počet laviček, ovšem možnosti posezení jsou omezené, proto si prosím přineste karimatky či jiné podsedáky. Budeme velmi rády, pokud sebou přinesete drobnou pochutinu J […]