Specializujeme se na vzdělávání dětí mladších tří let a jejich adaptaci. Nabízíme rozšířenou výuku angličtiny a skupinovou i individuální logopedickou prevenci. Individuálním přístupem podporujeme děti nadané a rozvíjíme u dětí zájem o vědu a poznání. V nejstarší třídě, která je určena pouze pro 13 dětí, intenzivně připravujeme předškoláky pro vstup do Základní školy.

Maximální kapacita UMŠ je 61 dětí a to ve třech třídách. Jedná se o Slunečnou třídu  (věkově smíšená třída)Dešťovou třídu (věkově smíšená třída) a Duhovou třídu(třída předškolních dětí).

UMŠ Qočna realizuje od 1. ledna 2017 projekt s názvem „Společně poznáváme svět“. Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií. Bližší informace o projektu naleznete ve vstupní chodbě na vyvěšeném plakátu.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Borek Jakub, e-mail: info@gdpr-bezpečnost.cz

 

 

Slunečná třída

Dešťová třída

Duhová třída

     
     

 

 

 

17.9.2019

Zahradní slavnost

Univerzitní mateřská škola Qočna zve všechny děti a rodiče na: ZAHRADNÍ SLAVNOST KDY: VE ČTVRTEK 26.9.2019 OD 15:30 HODIN KDE: zahrada Univerzitní mateřské školy Qočna S SEBOU: Na zahradě máme určitý počet laviček, ovšem možnosti posezení jsou omezené, proto si prosím přineste karimatky či jiné podsedáky. Budeme velmi rády, pokud sebou přinesete drobnou pochutinu J […]

27.8.2019

pondělí 9. 9. – pokračování individuální logopedické péče

 Vážení rodiče, v pondělí 9. 9. bude pokračovat individuální logopedická péče s dětmi, které docházely v minulém školním roce a ostatní děti z UMŠ budou vybrány až po orientačním logopedickém vyšetření (cca začátkem října). Děkuji a budu se těšit na vzájemnou spolupráci – logoped. asistentka Bc. Margareta Gogelová   

11.7.2019

Oznámení o omezení a přerušení provozu UMŠ

Vážení rodiče, z důvodu další odstávky elektrické energie dne 16. 7. 2019 bude v UMŠ opět omezený provoz. V rámci usnadnění provozu prosíme, kdo můžete, nechejte si dítko doma. Děkujeme! Ostatní děti čeká piknikový den v okolí UMŠ. Strava je po celý den zajištěna. Dejte dětem batůžky s pitím. Děti, které odchází po obědě, je […]

8.7.2019

Úterý 9. 7. 2019 – oznámení o omezení provozu UMŠ

Vážení rodiče, v úterý 9. 7. 2019 v UMŠ bude pozastaven elektrický proud. S dětmi tento ten strávíme mimo prostory školky, strava je zajištěna. Prosíme, připravte svým dětem batůžky a pití. Pokud máte možnost, nechte prosím své dítě doma. Pro děti, které odchází po obědě, přijďte prosím do UMŠ ve 12:00 hod.. Děkujeme vám za […]

24.6.2019

středa 26. 6. 2019

Vážení rodiče, jelikož se blíží termín akce – Plavba, ráda bych Vás požádala o úpravu docházky v systému. Dle zapsaných dětí na docházku v UMŠ v tento den (zapsáno 9 dětí) bylo rozhodnuto, že provoz bude omezen na jednu třídu. V systému jsou ovšem stále děti, které se budou účastnit plavby. Tyto je nutné odhlásit. […]