Specializujeme se na vzdělávání dětí mladších tří let a jejich adaptaci. Nabízíme rozšířenou výuku angličtiny a skupinovou i individuální logopedickou prevenci. Individuálním přístupem podporujeme děti nadané a rozvíjíme u dětí zájem o vědu a poznání. V nejstarší třídě, která je určena pouze pro 13 dětí, intenzivně připravujeme předškoláky pro vstup do Základní školy.

Maximální kapacita UMŠ je 61 dětí a to ve třech třídách. Jedná se o 1. třídu Berušek (věkově smíšená třída)2. třídu Světlušek (věkově smíšená třída) a 3. třídu Včelek (třída předškolních dětí).

UMŠ Qočna realizuje od 1. ledna 2017 projekt s názvem „Společně poznáváme svět“. Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií. Bližší informace o projektu naleznete ve vstupní chodbě na vyvěšeném plakátu.

1. třída Berušek

2. třída Světlušek

3. třída Včelek

     
Beruška Světluška Včelka
20.2.2018

Hygienické opatření

Vážení rodiče, dle doporučení pediatra je v UMŠ dodržováno následující hygienické opatření: při teplotách nižších než -5°C se uskutečňuje pobyt venku pouze se třídou Včelek a to na velmi krátkou dobu – max. 30 min. Třída Berušek a Světlušek má alternativní program.

15.2.2018

Sport Maty 16.2.2018

Vážení rodiče, vzhledem k vysoké nemocnosti učitelek půjdou zítra cvičit pouze děti ze Včelek. Děkujeme za pochopení. Tým UMŠ

15.2.2018

Praxe studentů FHS

Vážení rodiče, od 19.2. do 24.2.2018 budou v UMŠ probíhat praxe studentů FHS UTB. Studenti budou přítomni pondělky a úterky od 8-10h  ve třídě Včelek a Světlušek vždy pod dozorem kmenové paní učitelky a pod odborným vedením lektorů z FHS. Obsahově budou výstupy korespondovat s našim týdenním plánem. Tým UMŠ

14.2.2018

výskyt vší

Vážení rodiče, v UMŠ se objevil ojedinělý výskyt vší. Prosíme, proveďte preventivní prohlídku vašich dětí. V prostorách opět svítíme germicidní lampou. Děkujeme za spolupráci.

12.2.2018

I N F O – vyúčtování stravy, rozpis táborů

Vážení rodiče, ode dneška si v kanceláři u MH/MZ můžete oproti podpisu vyzvednout obálku s vyúčtováním stravného za období 09-12/17. Dále bude na nástěnkách vyvěšen rozpis letních táborů. Rozpis slouží ke zjištění Vašeho zájmu, samotný obsah táborů bude včas upřesněn. Prosíme také do konce února o vyplnění docházky dětí v letních měsících a zároveň prosíme […]

6.2.2018

Masopustní karneval s průvodem (všichni)

Vážení rodiče, ve středu 14. 2. 2018 se v UMŠ v dopoledních hodinách uskuteční masopustní karneval v jednotlivých třídách a následně se vydáme na masopustní průvod do okolí UMŠ všichni společně. Přineste, prosím, v tento den dětem kostým, v kterém si pohodlně užijí všechny připravené aktivity. Děkujeme za spolupráci.

6.2.2018

MUZEUM 13. 2. (Včelky)

Milí rodiče, v úterý 13. 2. v 9:00 hod. navštíví děti ze třídy Včelek Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (budova 14/15) s edukačním programem: „Kocourek Modroočko a jeho filmoví kamarádi“. V tento den přiveďte prosím děti do 8.00 hod, jelikož v 8:30 hod. již vycházíme z UMŠ. Děkujeme za pochopení

2.2.2018

muzeum jihovýchodní Moravy (Berušky, Světlušky)

Vážení rodiče, v úterý 6.2.2018 se děti ze třídy Berušek a Světlušek (od 4 let) zúčastní edukačního programu a výstavy s tématem Kocourek Modroočko. Prosíme, přiveďte své děti nejpozději do 8 hodin, jinak budou zůstávat s mladšími v UMŠ. Děkujeme za pochopení.