Specializujeme se na vzdělávání dětí mladších tří let a jejich adaptaci. Nabízíme rozšířenou výuku angličtiny a skupinovou i individuální logopedickou prevenci. Individuálním přístupem podporujeme děti nadané a rozvíjíme u dětí zájem o vědu a poznání. V nejstarší třídě, která je určena pouze pro 13 dětí, intenzivně připravujeme předškoláky pro vstup do Základní školy.

Maximální kapacita UMŠ je 61 dětí a to ve třech třídách. Jedná se o 1. třídu Berušek (věkově smíšená třída)2. třídu Světlušek (věkově smíšená třída) a 3. třídu Včelek (třída předškolních dětí).

UMŠ Qočna realizuje od 1. ledna 2017 projekt s názvem „Společně poznáváme svět“. Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií. Bližší informace o projektu naleznete ve vstupní chodbě na vyvěšeném plakátu.

1. třída Berušek

2. třída Světlušek

3. třída Včelek

     
Beruška Světluška Včelka
18.4.2018

Plavání s BC NEKKY

Dopis pro rodiče_MŠ_PLAVÁNÍ Vážení rodiče, od 3.5.2018 pro děti od 4 let pořádáme plavecký výcvik spolu s BC NEKKY. Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek (1. lekce 3.5.2018), v časech 9:30, 10:10, 10:50 (Včelky). Cena za 7 lekcí 630,-. Kdo bude mít o plavání zájem, vyzvedněte si, prosím, u Vašich kmenových učitelek přihlášku. Platba je […]

17.4.2018

Včelky výlet 25.4.2018

Vážení rodiče, ve středu 25.4.2018 děti ze Včelek spolu se studenty FAME (+ paní učitelka Margita a Markéta Hrozová) navštíví ZOO Lešná. Pro děti bude připraven program od studentů. Prosíme, přiveďte děti již nasnídané a to do 7:30, s sebou batoh s pitím a pláštěnkou. Svačina a oběd zajištěn. Odchod ze školky 7:45. Příchod do školky […]

17.4.2018

FOCENÍ DĚTÍ 26.4.2018

Vážení rodiče, ve čtvrtek dne 26.5.2018 v průběhu celého dne proběhne focení dětí na společnou fotku třídy (plus i samostatně) s paní fotografkou Kateřinou Kašparovou (jako minule). Náhradní termín focení je 9. a 10.5.2018. Prosíme o oblečení bez nápisů. Děkujeme, tým UMŠ

17.4.2018

Čarodějnický rej

ČARODĚJNICKÝ REJ V pátek 27. 4. 2018 proběhne čarodějnický den v UMŠ. Prosíme, aby děti přišly tento den v čarodějnickém kostýmu, případně měly alespoň nějaké čarodějnické rekvizity. Akce proběhne v dopoledních hodinách (tudíž ten den nebude cvičení ve Sportmaty). V případě příznivého počasí strávíme celé dopoledne venku. Děkujeme a těšíme se na všechny Vaše čarodějnice z UMŠ